اطلاعات برای عموم

تومور پلک

تومـور رشد غــیر طبیعی هر بافـت در بدن می باشد. که می توانـد بـصورت خوش خیم و بدخـیم رخ دهد. تومـورها میتوانـنـد در هر جای چشم و پلک رخ دهند. گاهی اوقات تومورها از سایر نقاط بدن به سمت چشم رشد می کنند.منشا تومور پلک غدد چربی و پوست می باشد. با افزايش سن، تومورهاى خوش‌خيم پلک شايع مى‌شوند

علائـم تومور پلک شامل :

  • وجود ضایعه برآمده در روی پلک
  • اشک ریزی
  • قرمزی چشم
  • پلک زدن مداوم و درد
  • زخم پلك
  •  تغيير رنگ پلك
  •  از بين رفتن مژه ها
  • گاهي در بالغين تومورهاي غدد چربي پلك با گل مژه هاي مكرر ظاهر مي شوند.

انواع تومور پلک

 کراتوآکانتوما

تومورهاى التهابى در نواحى به وجود می آیند که در معرض آفتاب بالغين است که گاه با نقص ايمني همراه است. در بسيارى از موارد خود به‌ خود بهبود می یابند.

 پاپيلوم‌ها

پاپيلوم‌ها شايع‌ترين تومورهای خوش‌خيم پلک هستند که به دو نوع پاپيلوم اسکواموس و کراتوز سبورئيک تقسيم مى‌شود. کراتوز سبورئيک اغلب در افراد ميانسال و کهنسال اتفاق می افتد و سطح زگيلى دارد و به ‌علت تجمع ملانين در کراتوسيت‌ها ، رنگدار مى‌باشد.

وررو کاولگاريس

ندول هيپرکراتوتيک روى پلک مى‌دهد و ناشى از ويروس زگيل است.

  گزانتلاسما

لکه‌هاى زرد چروکيده که معمولاً در افراد مسن، به‌صورت دوطرفه و در زاويه داخلى چشم ظاهر مى‌شوند. علت آن رسوب چربى در هيستيوسيت‌هاى پوست است و به‌ندرت با هيپرليپيدمى ارثى و ثانويه و ديابت همراه است و درمان آن با جراحي، ليزر يا کوتر صورت مى‌گيرد.

کيست‌ها

کيست‌هاى پلک شايع هستند. کيست‌هاى کراتينى که اپى‌تليوم داشته با دبرى و کراتين شبيه پنير پر شده‌‌اند حاصل انسداد ساختارهاى پيلوسباسه (ميليا و کيست‌هاى پيلار) يا کاشته شدن مادرزادى يا تروماتيک اپى‌تليوم سطحى (کيست‌هاى اينکلوژن اپيدرمي) مى‌باشند.

مولوسکوم کنتاژيوزوم

مولوسکوم کنتاژيوزوم برجسته و ناف‌دار بر لبه پلک، گاه باعث کنژوتکتيويت و کراتيت مى‌شود. درمان با کوتر، بريدن و کورت است.

  همانژيوم

شايع‌ترين تومور عروقى پلک‌ها، همانژيوم کاپيلارى است که موارد سطحى آن قرمز روشن و موارد عمقى آن، آبى يا بنفش هستند. در بدو تولد يا کمى بعد ظاهر می شوند و اغلب سريع رشد می کنند سپس تا ۷ سالگى خودبه‌خود تحليل مى‌روند.

  سارکوم

رابدوميوسارکوم شايع‌ترين تومور بدخيم اوليه پلک در دهه اول عمر است. درمان این نوع تومور پلک با راديوتراپى و شيمى‌درمانى مى‌باشد.

تومورهاى متاستاتيک

این نوع تومور پلک نادر بوده به‌ طور شايع قبل از تومور اوليه کشف مى‌شوند. ظاعر این نوع تومورها شبیه به شالازيون، کيست‌ها و گرانولوماها را است و تشخيص اغلب حدس زده نمى‌شود.

تومور پلک

تشخیص تومور پلک

تشخيص تومورهاي پلك با انجام معاينه دقيق و نمونه برداری توسط چشم پزشک صورت می گیرد. گاهي براي تشخيص گسترش آن به ساختمانهاي ديگر انجام سي تي اسكن ضروري می باشد.

درمان تومور پلک

 

درمان قطعي تومور پلك جراحي است كه در حين عمل ضمن هماهنگي با بخش پاتولوژي تمام سلولهاي تومور بطور كامل برداشته مي شود. گاهی رشد تومور پلک زیاد است و باید بخش وسیعی از پلک برداشته شود بنابراین جهت حفظ فعالیت طبیعی پلک مداخله جراح پلاستیک چشم ضروری است.در اکثر مـوارد جراحی مؤثرترین روش درمان است. در مواردی که از تومور غفلـت شـده و بیماری شدت یافته است و تومـور به داخل حدقه چشم گسـتـرش می یابد، نیاز به تخلیه چشم و بافتـهـای مجـاور آن خواهـد بـود.