اطلاعات برای عموم

جراحي ترميمي و پلاستيک چشم چيست؟

A good lenders do fast cash advance loans experience it.

چشم ها عضو اصلي حس بينايي هستند،در عين حال بخشهاي اصلي ديگري نيز وجود دارند که نقش مهمي در حفاظت از چشم ها برعهده دارند.اين اعضاء شامل : پلکها و ابرو، غدد اشکي، کره چشم و استخوانهاي اطراف چشمها و عضلات حرکتي مرتبط و بافت هاي نرم صورت هستند. حوادث ، عفونت ها، تو مورها، ناهنجاريهاي مادرزادي و روند پيري مي تواند موجب ايجاد اختلال در اين اعضاء شود. تمركز اصلي رشته جراحي ترميمي و پلاستيک چشم برطرف کردن اينگونه اختلالات، بازگرداندن صدمات وارده و زيبا سازي آنها درست بعد از شناسايي اعضاء چشم و تعامل متقابل آنها با يکديگر و ارائه تکنيک هاي حساس و پيچيده جراحي چشم با روشهاي ترميمي است.

A good lenders do fast cash advance loans experience it.