اطلاعات برای عموم

جراح ترميمي و پلاستيک چشم چه کسي است؟

A good lenders do fast cash advance loans experience it.

جراحان ترميمي و پلاستيک چشم پزشکاني هستند که دوره چهارساله تخصصي را گذارانيده اند تا به اندازه کافي براي شناسايي، درمان و جراحي هاي پيچيده و حساس بيماريهاي چشمي مهارت لازم را کسب نمايند. علاوه براين آنها حداقل يک دوره يک سال و نيم تا دو ساله دوره فلوشيپ تکنيک هاي خاص براي درک عميق و کسب مهارت در درمان بيماريهاي پلک، صورت، کره چشم و جراحي هاي غدد اشکي را نيز مي گذرانند. جراحان ترميمي و پلاستيک چشم درک عميقي از آناتومي، فيزيولوژي و بافت هاي اطراف چشم و همچنين تکنيک هاي حساس جراحي پلاستيک اين محدوده دارند، زيرا آنها هم در چشم پزشکي و هم در جراحي هاي پلاستيک چشمي توانمند هستند. آنها به خوبي مي دانند چگونه بهترين نتيجه را از درمان و جراحي پلک ها، پيشاني، کره چشم و مجاري اشکي بگيرند به گونه اي که چشم ها و بينايي به خوبي حفظ شود. جراحان پلاستيک چشم تجربه قابل توجه و کافي در روشهاي متنوع تشخيصي، درمانهاي دارويي روشهاي جراحي و روشهاي متنوع جوانسازي صورت را دارند.

A good lenders do fast cash advance loans experience it.